Tấm cách nhiệt Calcium Silicate
http://vinaref.com/upload/product/2013030716384617176.jpg http://vinaref.com/upload/product/calcium-silicate-board.jpg http://vinaref.com/upload/product/calcium-silicate-pipe.jpg