Neo thép chịu nhiệt
http://vinaref.com/upload/product/refractory-anchor-caps-loven-special-products.jpg

Neo thép là phần không thể thiếu trong thi công chịu lửa.